Ahmed Mithat Efendi Seaside Mansion

Niyaz Kaptan Seaside Mansion

Hakim Şevket Bey Seaside Mansion

Halil Ethem Bey Seaside Mansion

Ahmet Rasim Paşa Seaside Mansion

Asaf Paşa Seaside Mansion

Hacı Ahmed Bey Seaside Mansion

Ethem Pertev Seaside Mansion

Kadri Paşa Seaside Mansion

Prenses Rukiye Seaside Mansion

Hekimbaşı Salih Efendi Seaside Mansion

Ahmet Necip Bey Seaside Mansion

Nuri Paşa Seaside Mansion

Amcazade Hüseyin Paşa Seaside Mansion